Minggu, 15 Agustus 2010

SMS Tausiyah – SMS Dakwah – SMS Ramadhan – SMS NasihatPahala dakwah sangatlah besar.
Rosululloh Sholallahu Alaihi Wassalam berkata kepada Ali -Rodliallohu anhu- , yang artinya" Demi Allah, sungguh bila Allah memberi petunjuk satu orang disebabkan dakwahmu, itu lebi baik bagimu daripada unta merah."[HR Bukhori 2787].
Beliau juga bersabda," Barangsiapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala semisal [pahala yang diterima] pelakunya."[HR Tirmidzi 2595].
Syaikh Abdusalam bin Barjas -rahimahullah- mengomentari hadits ini," Hendaklah orang muslim segera berlomba-lomba untuk mengejar keutamaan pahala ini." {lihat : al hujjajul qowiyyah 'ala anna wasaail d'wah taufiqiyah, hal 9].
Maka mustahil jika amalan da'i yang cukup besar pahalanya ini bukanlah ibadah.

Meninggalkan dakwah dan nahi munkar bagi yang mampu akan diancam dengan adzab yang amat pedih.
Dari Hudzaifah bin Yaman -rodliallohu anhu- Rosululloh Sholallahu Alaihi Wassalam bersabda,yang artinya," Demi Dzat yang jiwaku ditangan-Nya, sungguh kalian harus memrintah yang baik dan menghentikan kemungkaran atau (bila tidak mau) hampir saja Allah akan mengirim kepadamu berupa adzab dari-Nya, kemudian engkau berdoa lalu Allah tidak mengabulkan doamu." [HR Tirmidzi no 2095, ABu daud 3774, Ahmad no 22212, dan dishahihkan oleh Al Albani no 7070].
Tidaklah terjadi ancaman yang sangat keras melainkan karena melakukan pelanggaran ibadah, yaitu tidak berdakwah.

Jadi..Jangan sampai kita tidak berdakwah.
Dakwah tidak harus dengan ceramah, dengan mengorbankan Rp.150 untuk berkirim SMS tausiah - SMS Tausiyah Insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Berikut ini ada beberapa SMS (SMS Tausiyah – SMS Dakwah – SMS Ramadhan – SMS Nasihat) yang saya kumpulkan dari berbagai sumber Internet. Jika ada yang salah dari kandungan SMS di bawah ini mohon dikoreksi. Semoga Bermanfaat

Abu ‘Ashim :
“Semenjak aku ketahui bahwa ghibah (menggunjing orang lain) adalah haram maka aku tidak berani menggunjing orang sama sekali (Tarikh Al-Kabir, 4/336).

Ibnu Mas’ud :
“Tidak ada anggota tubuh yang lebih perlu untuk dikekang dalam waktu lama, selaindari lisanku (Minhajil Qashidin, 215)

Abdullah bin Mas’ud:
“Orang beriman memandang dosa-dosanya seolah batu besar di puncak bukit, ia takut kalau-kalau menimpanya.” (HR. Bukhari: 5949).

Ka’ab Al-Ahbar:
“Menangis karena takut kepada allah lebih aku sukai daripada bersedekah dengan 2 kg emas. (Tarikhul Islam III/39).

“Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang selalu merasa cukup dan berusaha menyembunyikan amalnya. (HR. Muslim. 2965).

Al-Ghazali :
“Berteman & Bergaul dengan orang baik akan mewariskan sikap baik. Karena tabiat manusia cenderung selalu meniru dan mengikuti (Tuhfatul Ahwadzi, 7/42).

Umar bin Abdul Aziz :
“Ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur kepada-Nya.” (Tazkiyah An Nafs 9

“Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan (yang bersifat sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.” (QS. Al Mukmin: 39).

Barangsiapa mengajak kepada petunjuk, niscaya ia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. (HR. Muslim)

“Sebaik-baik puasa sesudah Ramadhan adalah puasa di bulan Allah (Muharram) & sebaik-baik shalat sesudah shalat wajib adalah shalat malam.”(HR. Muslim, 1163)

Di samping puasa asyura tgl 10, disunnahkan juga untuk puasa tasu’a tgl 9 Muharram. Rasulullah: Insya Alloh tahun depan kita akan puasa hari ke-9.” (HR. Muslim, 1916)

Rasulullah: “Saya mohon kepada Alloh agar puasa Asyura (10 Muharram) menjadi penghapus dosa satu tahun yang telah lalu.” (HR. Muslim, 1976)

Salman: ”Orang yang banyak mencari fadhilah amalan sunnah tapi tidak menyempurnakan amalan wajib bagai pedagang yang rugi tapi ingin mencari keuntungan.” (Tanbihul Mughtarin: 159)

Hasan bin Sholih: “Mengerjakan kebaikan adalah kekuatan di badan, cahaya di hati, dan sinar di mata.” (Hilyatul Auliya’ VII/330)

“Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku sebagai orang yang mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.” (QS. Ibrohim: 40)

“Barangsiapa berangkat ke Masjid untuk sholat jama’ah maka satu langkah menghapus kesalahan dan langkah yang lain menulis satu kebaikan, pulang dan pergi.” (Sholih At-Yafghib: 229)

Sa’id bin Musayyib: “Barangsiapa bisa menjaga sholat lima waktu secara berjama’ah maka ia telah memenuhi daratan dan lautan dengan ibadah.” (Hilyatul Auliya’ II/160)

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hati yang tidak khusyu’, doa yang tidak didengar, jiwa yang tidak pernah puas, dan ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepada-Mu dari keempat hal itu.” (Shohih An-Nasai III/1113).

Harist bin Qois: “Jia setan mendatangimu ketika sedang sholat, lalu dia berkata, “Kamu pamer!” maka perpanjanglah sholatmu!” (Hilyatul Auliya’ IV/132).

“Sesungguhnya kematian itu dapat melenyapkan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang dilipti oleh kenikmatan itu, oleh sebab itu carilah kenikmatan yang tidak ada kematiannya (Abdullah bin Mutharif rahimahullah)
Sa’id bin Abdul Aziz: “Setiap kali aku berdiri dalam sholatku, aku selalu terbayang-bayang neraka jahanam. (Hilyatul Auliya’ VII/274)

“Beramallah untuk duniamu sesuai keadaan tinggalmu di sana. Dan beramallah untuk akhiratmu sesuai kadar kekekalanmu di sana”. (Sufyan Ats Tsauri rahimahullah).

Muadz bin Jabal: “Jika kamu sholat, maka sholatlah seperti orang yang berpamitan. Jangan mengira bahwa kamu akan kembali kepadanya untuk selamanya.” (Hilyatul Auliya’ I/234)

Hudzaifah: “Sesuatu yang pertama kali hilang dari agama kalian adalah khusyu’ dan sesuatu yang paling terakhir hilang dari agama kalian adalah sholat.” (Hilyatul Auliya’ “I/281)

“Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.” (QS. Al Baqoroh: 45)

Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berdzikir kepada-Nya adalah seperti perumpamaan antara orang yang hidup dan yang mati. (HR. Al Bukhari dan Muslim). Marilah kita membandingkan dalam satu hari, berapa jamkah kita menjadi mayat dan berapa jam kita menjadi orang yang benar-benar hidup.

Abu Darda: “Jadikanlah ucapanmu dalam rangka berdzikir dan diammu dalam rangka berfikir serta renunganmu dalam rangka mengambil pelajaran.” (Al Aqdul Farid 3/110)

Ibnu Mas’ud: “Sungguh seandainya Allah menerima dariku satu amalan, maka hal itu lebih aku sukai daripada emas yang memenuhi bumi.” (Kanzul Amal: 3/69

Rasulullah: “Di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya.” (HR. Tirmidzi).

Janganlah kamu meminta kebutuhanmu kepada anak Adam. Mintalah hanya pada yang pintu-Nya tak pernah tertutup. Allah akan murka jika kamu meninggalkan bermohon kepada-Nya, sedangkan anak Adam akan murka jika kamu memohon kepadanya. (Tazkiyatun Nafs: 55)

Jabir bin Zaid: “Aku lebih suka bersedekah satu dirham kepada anak yatim atau orang miskin daripada menunaikan ibadah haji setelah haji wajib.” (Hilyatul Auliya’: 3/89)

Hasan: “Carilah kenikmatan dalam tiga hal: Sholat, Al Qur’an, dan dzikir. Jika kamu menemukannya maka teruskanlah dan bergembiralah.” (Hilayatul Auliya’: 6/171)

Shilan bin Farwah: “Aku menemukan bahwa sikap menunda adalah salah satu prajurit iblis yang telah banyak membinasakan makhluk Allah.” (Hilyatul Auliya’: 6/42)

Kholid bin Mi’dan: “Jika pintu kebaikan dibukakan untukmu maka bergegaslah menuju ke sana. Karena kamu tidak tahu kapan pintu itu ditutup.” (Hilyatul Auliya’: 5/211)

Doa dari Al Qur’an: “Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.” (QS. Thaahaa: 25-27)

Yahya bin Mu’adz: “Dunia adalah jembatan akhirat. Maka seberangilah ia dan janganlah kamu menjadikannya sebagai tujuan.” (Siyaathul Quluub: 35)

“Barangsiapa yang ingin mendapatkan kelezatan iman, hendaklah dia mencintai seseorang dengan tidak mencintainya kecuali karena Allah.” (Shalih Al-Jami’: 6163)

Yahya bin Mu’adz: “Seandainya akal dapat melihat hiburan surga melalui mata imannya, niscaya akan leburlah jiwa ini karena rindu kepadanya.” (Siyaathul Quluub: 34)

Yahya bin Mu’adz: “Barangsiapa yang memusatkan hatinya kepada Allah, niscaya akan terbukalah sumber-sumber hikmah dalam hatinya dan mengalir melalui lisannya.” (Siyaathul Quluub: 33)

“Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya.” (QS. Al Muzzammil: 20)

“Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan (yang bersifat sementara) dansesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.” (QS. Al Mu’min: 39)

Barangsiapa mengajak kepada petunjuk, niscaya ia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. (HR. Muslim)
“Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang selalu takwa, selalu merasa cukup, dan berusaha meyembunyikan amalnya.” (HR. Muslim, 2965)

Wahab bin Munabih: “Waspadalah terhadap hawa nafsu yang dituhankan, teman yang jahat, dan keterpukauan dengan diri sendiri.” (Siyaru Alaamin Nubala IV: 549)

Rasulullah: “Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, dan yang rajin beribadah secara diam-diam.” (HR. Muslim)

Ibnul Jauzi: “Waktu akan semakin berharga bila dijaga dengan baik, tapi aku melihat waktu itu sesuatu yang paling mudah dilalaikan.” (Thabaqat Hanabilah I: 281)

Raghib As-Sirjani: “Indikasi terkabulnya doa adalah semakin ringan beramal shalih, tertarik dengan segala ketaatan, selalu berhasrat untuk berbuat baik, takut balasan maksiat, dan tersentuh ketika mendengar bacaan Al-Quran, hadits, dan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat.” (Risalatui ila shabab Al Ummah)

Ibnu Mubarak: “Aku melihat dosa-dosa mematikan hati. Sungguh melakukannya terus-menerus akan membuahkan kehinaan.” (Ashirul Maknun fi riqratil qulub, 53)

Rasulullah: “Tanda –tanda orang munafik itu ada tiga: Jika berkata bohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat.” (Muttafaqun ‘alaih)

“Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan Rabbmu dan surga yang luasmnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. (QS. Al Hadid: 21)

Ibnu Mubarak: “Berapa banyak amalan kecil menjadi besar pahalanya karena niat dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil pahalanya karena niat pula.” (Jami Ulum wal Hikam, 12)

Rasulullah: “Waspadalah terhadap sifat dengki karena sesungguhnya dengki itu dapat memakan pahala kebaikan. Seperti api memakan kayu bakar.” (HR. Abu Dawud)

Umar bin Khotob: “duduklah dengan orang-orang yang bertaubat, sesungguhnya mereka menjadikan segala sesuatu lebih berfaedah.” (Tahfdzib Hilyatul Auliya I/71)

Umar bin Khotob: “Kalau sekiranya kesabaran dan syukur itu dua kendaraan, aku tak tahu mana yang harus aku kendarai.” (Al Bayan wa At Tabyin III/ 126)

Rasulullah: “Setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang banyak bertaubat.” (HR. At Tirmizi)

Umar bin Khotob: “Sesungguhnya kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam, maka janganlah kita mencari kemuliaan dengan selainnya.” (Ihya’ Ulumuddin 4/203)

Rasulullah: “Kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah sesuatu yang tersembunyi di hatimu dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya.” (HR. Muslim)

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.” (QS. Ibrahim: 7)

Rasulullah: “Sesungguhnya Allah merasa puas terhadap hamba-Nya yang bila makan selalu memuji-Nya dan bila minum juga selalu memuji-Nya.”(HR. Muslim)

Abu Hurairah: “Jadilah orang yang selalu puas dengan rizki Allah, niscaya engkau akan jadi orang yang paling bersyukur.” (Ibnu Majah: 4217)

Hasan Al Bashri: “Perbanyaklah untuk menyebut nikmat-nikmat ini, karena menyebut nikmat itu merupakan bentuk syukur.” (Kaifa Tasyakuru An-Ni’am: 3

Umar bin Khattab: “Hendaklah kalian menghisab diri kalian pada hari ini, karena hal itu akan meringankanmu di hari perhitungan.” (Shifatush Shafwah, I/286)

“Ya Allah, bantulah Aku untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah secara baik kepada-Mu.” (HR. Abu Dawud II/ 76)

“Hendaknya seorang hamba selalu berharap cemas kepada Allah, jangan merasa berjasa pada Allah dan jangan pernah putus asa dari Rahmat-Nya.” (Tahzibul Hilyah I/ 60)

Rasulullah: “Orang bijak adalah orang yang menghitung dirinya (menghisab/interopeksi diri) dan beramal untuk kehidupan sesudah mati.” (Jami’ At-Tirmidzi: 2459)

Rasulullah: “Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang dalam kesulitan, niscaya Allah memberi kemudahan di dunia dan akhirat.” (Shahih At Targhib wat Tarhib: 69)

“Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.” (QS. Al Ankabut: 3)

“Cobaan demi cobaan senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah pada diri dan anaknya hingga ia bertemu Allah pada hari kiamat tanpa membawa kesalahan.” (Jami’ At Tirmidzi : 2399)

“Tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah hapuskan dosanya, sampai duri yang menusuknya sekalipun.” (HR. Bukhari : 5640, Muslim : 2572)

Abu Bakar Ash Shiddiq : “Ketika aku mengingat ahli surga, aku bergumam : “Aku takut jangan-jangan aku tidak termasuk bagian dari mereka.” (Tahdzibul Hilyah, 1/ 60)

Hudzaifah bin Yaman : “Sesungguhnya fitnah selalu ditampakkan kepada hati, jika hatimu merasa senang dengannya maka satu titik hitam digoreskan padanya dan jika ia ingkari maka satu titik putih diletakkan padanya.
HAYYAkumullah

“Suatu kebaikan tidak akan sempurna, tanpa tiga hal :
1. Menganggapnya kecil.
2. Menyegerakan melakukannya.
3. Menyembunyikannya.” (Mukhtashar Minhajil Qashidin, 51)
4. Sungguh-sungguh dalam beramal
(Syarah Tsalatsatul Ushul, Ibnu Utsaimin)

Ziyad bin Amru : “Semua manusia tidak menyukai kematian dan pedihnya luka. Akan tetapi manusia berbeda-beda derajatnya dengan kesabaran.” (Ash Shabr, 44).

Al Hasan Al Bashri : “Hai Bani Adam, janganlah kalian menyakiti orang lain dan jika kalian disakiti, maka bersabarlah !” (Ash Shabr, 26).

“Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, maka Allah menyediakan bagi mereka pengampunan dan pahala yang agung.” (QS. Al-Ahzab: 35)

Rasulullah: “Kemenangan selalu bersama kesabaran, setelah kesusahan pasti ada kesenangan dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan.” (HR. Ahmad I/307)

“Ya, Allah, berilah aku manfaat terhadap apa yang Engkau ajarkan kepadaku dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku dan tambahkanlah ilmuku.” (Ash-Shahihah, 1511)

Rasulullah: “Hikmah adalah milik muslim yang hilang, dimana saja dia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya.” (HR. Tirmidzi, 2611)

“Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada mereka sendiri.” (QS. Yunus: 44)

“Tidaklah 2 orang saling mencintai karena Allah melainkan orang yang paling dicintai Allah di antara keduanya adalah yang paling besar kecintaannya pada saudaranya.” (Al Musnad V/ 259)

Ibnul Qayyim: “Barangsiapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuatnya nyaman dan tenang dari sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkan…” (Taisirul Azizil Hamid)

Ibnu Mas’ud Radhiallahu ‘anhu: “Ridholah terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya.” (Siyar A’lam an Nubala, I/497)

Rosulullah bersabda: “Tidaklah kelembutan ditempatkan pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya.” (HR. Muslim)

“Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.” (QS. An-Nahl: 7
Rasulullah bersabda: “Tidaklah dikatakan orang beriman seandainya diasuka melaknat, mencerca dan suka berkata kotor dan keji.” (Shahih Tirmidzi 8/189)

“Jika ada dua orang yang saling mencaci maka dosa perbuatan itu akan ditanggung orang yang memulainya selama orang yang dicaci tidak melampaui batas dalam membalas.” (HR. Abu Dawud 4/274)
“Wahai orang-orang beriman, janganlah seseorang mengolok-olok orang lain. Boleh jadi orang yang diolok-olok lebih baik daripada orang yang mengolok-olok.” (QS. Al-Hujurat: 11)

“Tidaklah seorang menuduh saudaranya dengan kefasikan/ kekafiran. Apabila tuduhan itu tidak benar maka tuduhan itu pasti akan kemabali pada dirinya sendiri.” (Fathul Bari 10/464)

“Allah berfirman: “Aku menyediakan bagi hamba-hambaKU yang shalih sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik dalam kalbu manusia.” (HR. Bukhari)

Rasulullah: “seutama-utama amal shalih, ialah agar engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman.”
(Shahih Jamius Shagir no. 1096)

Rasulullah: “Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri, sehingga ia tidak sempat mengurus aib orang lain.”
(HR. Al-Bazzar dengan sanad yang hasan)

Rasulullah: “Maka jika kamu meminta sesuatu dari Allah, mintalah AL-Firdaus. Karena ia adalah surga yang paling utama & paling tinggi.”
(HR. Bukhari XI/214)

“Barangsiapa yang ingin ,merasakan nikmatnya iman, hendaknya dia mencintai saudaranya, dimana dia tidak mencintainya kecuali karena Allah.”
(HR. Ahmad II/29

“Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan & janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 20
“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh…” (QS. An-Nisa’: 7

Al-Hasan: “Kalian berangan-angan mendapatkan umur seperti umur Nabi Nabi nuh, sedangkan kematian selalu mengetuk kalian setiap malam.”
(Al-Hasan Al-Bashri, Az-Zuhd)

Rabi’ bin Khaitsam: “di pagi ini aku berada dalam keadaan lemah & penuh dengan dosa, kita memakan rizki sambil menunggu ajal kita.”
(Shifatush Shafwah, III/67)

Ibnu Mas’ud: “Usiamu semakin berkurang seiring dengan perjalanan waktu, sementara segala amalan akan tersimpan dan kematian datng secara mendadak. (Al-Fawaid, 147)

Amar bin Yasir radliyallahu’anhu: “Cukuplah kematian sebagai petunjuk, yakin sebagai kekayaan dan ibadah sebagai amalan.” (Tazkiyatun Nafs, 65)

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu.” (QS. Ali-Imran: 185)

Mustaurid:“Demi Allah, tidaklah dunia dibanding akhirat kecuali seperti jari telunjuk yang dimasukkan ke laut, lihat berapa tetes air yang keluar.”
(HR. Muslim, 285

“Jika dosa yang dilakukan adalah hak Allah, taubat memiliki 3 syarat: PENYESALAN, BERHENTI dari DOSA, & TEKAD untuk TIDAK MENGULAGINYA.”
(Tazkiyah An-Nafs, h.144)

Ziyad bin Amru : “Semua manusia tidak menyukai kematian dan pedihnya luka. Akan tetapi manusia berbeda-beda derajatnya dengan kesabaran.”
(Ash Shabr, 44).

Al Hasan Al Bashri : “Hai Bani Adam, janganlah kalian menyakiti orang lain dan jika kalian disakiti, maka bersabarlah !” (Ash Shabr, 26).

“Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, maka Allah menyediakan bagi mereka pengampunan dan pahala yang agung.”
(QS. Al-Ahzab: 35)

Rasulullah: “Kemenangan selalu bersama kesabaran, setelah kesusahan pasti ada kesenangan dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan.”
(HR. Ahmad I/307)

“Ya, Allah, berilah aku manfaat terhadap apa yang Engkau ajarkan kepadaku dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku dan tambahkanlah ilmuku.” (Ash-Shahihah, 1511)

Rasulullah: “Hikmah adalah milik muslim yang hilang, dimana saja dia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya.” (HR. Tirmidzi, 2611)

“Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada mereka sendiri.”
(QS. Yunus: 44)

“Tidaklah 2 orang saling mencintai karena Allah melainkan orang yang paling dicintai Allah di antara keduanya adalah yang paling besar kecintaannya pada saudaranya.” (Al Musnad V/ 259)

Ibnul Qayyim: “Barangsiapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuatnya nyaman dan tenang dari sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkan…” (Taisirul Azizil Hamid)

Ibnu Mas’ud Radhiallahu ‘anhu: “Ridholah terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya.”
(Siyar A’lam an Nubala, I/497)

Rosulullah bersabda: “Tidaklah kelembutan ditempatkan pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya.” (HR. Muslim)

“Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.” (QS. An-Nahl: 7

Rasulullah bersabda: “Tidaklah dikatakan orang beriman seandainya dia suka melaknat, mencerca dan suka berkata kotor dan keji.”
(Shahih Tirmidzi 8/189)

“Jika ada dua orang yang saling mencaci maka dosa perbuatan itu akan ditanggung orang yang memulainya selama orang yang dicaci tidak melampaui batas dalam membalas.” (HR. Abu Dawud 4/274)

“Wahai orang-orang beriman, janganlah seseorang mengolok-olok orang lain. Boleh jadi orang yang diolok-olok lebih baik daripada orang yang mengolok-olok.” (QS. Al-Hujurat: 11)

“Tidaklah seorang menuduh saudaranya dengan kefasikan/ kekafiran. Apabila tuduhan itu tidak benar maka tuduhan itu pasti akan kembali pada dirinya sendiri.” (Fathul Bari 10/464)

“Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami & hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami & wafatkanlah kami beserta orang-orang yg banyak berbakti.”
(QS Ali’Imran 193)

Al-Hasan bin Ali:”Bacalah Al-Quran sehingga bisa mencegahmu dari dosa. Jika belum demikian maka pada hakekatnya anda belum membaca.”
(Kanzul ’Ummal I/2776)

Abu Ubaid:”Jgnlah seorg hamba bertanya pada dirinya kecuali ttg AL-QURAN. Maka jika ia mencintainya berarti ia mencintai Allah & Rasul-Nya.”
(Mushannaf Ibn Abi Syaibah X/485)

“Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri.”
(QS Al A’raaf:126)

Abu Darda’:”Brngsiapa melindungi kehormatan saudaranya, maka Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka pd hari kiamat.”
(Shahih Sunan At-Tirmidzi:1575)

Allah berfirman: “Dan bekerjalah, niscaya Allah, Rasul, & orang-orang mukmin pasti akan melihat apa yang telah kamu kerjakan.”(QS.At-Taubah:105)
Rasulullah:”Kecelakaan atas org yg berbicara & berdusta demi membuat org lain tertawa. Celakalah dia…celakalah dia…”
(Shahih Sunan At-Tirmidzi:1885)

Abu Umamah Al-Bahili:”Ssungguhnya Allah tdk akan menerima amal kebaikan, kecuali yg murni krnNYA & mengharapkan ridhaNYA.”(Shahih Al-Jami’ 1852)

“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau & main-main, & ssungguhnya akhirat itulah yg sbenarnya kehidupan, kalau mrk mngetahui.”
(QS.Al-Ankabut:64)

Rasulullah:”Sungguh Allah telah mengharamkan bagi neraka orang yg mengucapkan Laailaahaillallah yg dg itu ia mengharap ridha Allah.”
(Riyadhus Sholihin:389)

Rasulullah:”Brgsiapa yg ucapan akhir hidupnya berupa:Laailaahaillallaah(tdk ada Tuhan yg berhak disembah selain Allah)pasti masuk surga.”
(HR.Abu Daud:3116)

“Jangan membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi apa yg kamu sukai,ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

“”bukan kematian yang aku takutkan,namun yang aku takutkan adalah bagaimana keadaan aku nanti pd saat mati,mudah2xn suatu saat nanti aku meninggal dgn khusnul khotimah,,amien..””

(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus[1181] lagi Maha Mengetahui.( Luqman 16 )

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu[99], sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.( Al Baqarah 153 )

Jihad dapat berarti:
1. berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam;
2. memerangi hawa nafsu;
3. mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam;
4. Memberantas yang batil dan menegakkan yang hak.

Tinggalkanlah Pandangan dan Perkataan yang Tidak Bermanfaat!
Ibnul Mubarak rahimahullah pernah berkata, “Tinggalkanlah pandangan-pandangan mata yang tidak bermanfaat, niscaya Allah akan memberikan kekhusyu’an ke dalam hatimu! Dan tinggalkanlah perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, niscaya Allah akan memberikan mutiara hikmah kepada Anda.”

Kadang mulut salah ucap, hati salah menduga, bila ada kata terselip dusta, sikap dan perilaku membekas lara, di Ramadhan ini ku meminta maaf atas semua kesalahan yang disengaja atau tidak, Semoga kita mendapat berkah. Amin..


Ku bukan pujangga, ku tak dapat merangkai kata, Ku hanya meminta.. Maaf lahir dan bathin.. Met puasa..

Yaa Allah, Perkayalah saudaraku ini dengan keilmuan, Hiasi hatinya dengan kesabaran, Mulyakan wajahnya dengan ketaqwaan, Perindah fisiknya dengan kesehatan, Serta terimalah amal ibadahnya dengan kelipat gandaan, karena hanya Engakau Dzat Penguasa sekalian alam, Marhaban Yaa Ramadhan ... Mohon maaf lahi dan bathin

"MARHABAN YA RAMADHAN", Berdo'alah ; Allahumma bariklanaa fii sya'ban wa balaghna fii Ramadhan, mohon maaf jika Qamari sekelurga punya salah, baik disengaja atau tidak disengajat


Ramadhan adalah pembuktian cinta, pada setiap ruang dan waktu yang berpuluh-puluh berlipat ganda, Ketundukan adalah cinta, Kebajikan adalah cinta, Derma adalah cinta, dan menata hidup lebih dewasa adalah cinta. Ramadhan, saat memberi makna istimewa pada cinta kita. KIta telah bersama dalam ukhuwah semoga kelak kita dipertemukan oleh-Nya dalam ukhuwah pula, amin. Maaf untuk semua kesalahan.

"Allahumma baariklanaa di Rajab wa Sya'ban Wa Ballighna Ramadhan", Semoga Allah memberkahi kehidupan kita dibulan-bulan ini untuk berjumpa Ramadhan, Dengan segenap kesiapan ruhiyah, fikriyah, jasadiyah, maliyah dan satukan barisan raih takwa & sambut kemenangan dakwah, Intanshurullah yanshurkum wayutsabbit aqdamakum.

Ketika Orang Tuamu ragu akan cita-citamu, YAKINLAH pada hatimu !, Disaat orang-orang disekelilingmu meninggalkanmu, tetaplah untuk bersama dirimu !, Dan disaat dunia tak percaya akan mimpimu, TETAPLAH PERCAYA PADA DIRIMU SENDIRI BAHWA KAU MAMPU MELAKUKAN HAL YANG KAU PERCAYAI... TETAP SEMANGAT !!

Kepada jiwa-jiwa Qur'ani, "Qum Fa andzir"..., Kehadiran kalian telah dinantikan, tetesan air penyejuk iman jangan sampai disia-siakan, Sabda Rasulullah : "Sanmpaikan dariku walau satu ayat", Langkah kaki telah diayunkan, persimpangan jalan dihadapan mata, Wa tsiyabaka Fa Thohhir, setip kita pernah bersalah dan ampunan Allah seluas bumi dan langit ...

Berkali-kali kita jatuh, berdiri dan jangan mengeluh. Berkali-kali kita gagal, ulangi lagi dan cari akal. Be a star ! yang senantiasa bersinar dan memberi kemanfaatan

Bagimu para penerus RISALAH pekerjaan yang mulya, balasan dari ALLAH berupa surga telah menanti, doa dan ukhuwah setitik asa berharap semoga ALLAH selalu menjaga, mengampuni dan memberkahi setiap langkahmu dijalan ini,

Dakwah Berkah karena KEIKHLASAN, Dakwah berkah karena da'inya AMANAH, Dakwah berkah karena kita CINTA dan BAHAGIA berputar bersamanya, Keep d'spirit of dakwah .. !!

Tiada kesusahan melainkan ada akhirnya, dan tiada keadaan pahit melainkan akan datang sesudahnya keadaan yang manis. Maka jangan menunggu bahagia untuk tersenyum tetapi tersenyumlah untuk bahagia, Spirit akhi !!

Akhi..., hujan dan panas bukan lagi pemberat, malah menjadi penambah bara bahkan terasa nikmat, bila hati tetap semangat. Tiada keberhasilan tanpa perjuangan dan rasa sabar, Keep spirit with smile.

Jangan lelah karena lelah itu kekalahan, Jangan lemah kerena lemah itu kehinaan, Ketahui.., Islam hanya tegak diatas pundak "Azzam yang kuat", ia tidak akan tegak dipundak yang lemah, TIDAK AKAN PERNAH, SEMANGAT !!

Kalaulah kesedihan adl hujan, dan kebahagiaan adl matahari. Maka qt bth k2ny utk mlht pelangi...
Maka nikmt Tuhanmu yg manakh yg kmu dustakn?
Sabr n Syukr or wonderfltng.
Jgn mnuntut kesempurnaan, smpi matipun g akn da yg sempurna!
Anapun bnyk brbt salah.
Afwan jiddan ats smw ksalahn lisan mwpun p'bwtan yg pernh an lakukan slama ni.
Jika ant ikhlas memaafkn an,mk kem'fan ant akn memduhkn sgla urusan an.
Insya Allah3X...
Doakn an u/ slalu mjd hamba yg hx meghrap kesuksesan yg barakallah&tdk mghrap ksksesan dunia yg melenakan.
qt adl mujahd2NYA, yg prl mluruskn shof,mngoreksi diri, n sll mrenovasi niat dstp prgntn wkt.
Jangan padamkn smangt dakwahmu saudaraku!
Dien ini hanya akn dpikul n dperjuangkn olh org2 yg kuat. Smg qt adl org2 i2, amin...
Allahu Akbar..!

Kemenangan kita yang paling besar bukanlah karEna kita tidak pernah jatUh,melainkan karena kita bAngkit setiap kAli kita jatuh

KEHIDUPAN ni ibarat jln 1 arah.SbrP byk pun pRbhan rute yg qt tempuh,tdk 1 pun qn mbw qt kmbli.Bgtu qt mngtahui&mnrima hal tu,khdpn qn tmpak mjd jwh lbh sdrhana

Sdkt ilmu lbh b k drpd byk b'ibdh.Ckp b k pngthuan fqiH sseorg jk dia mampu b'ibdh kpd ALLOH dg b k&ckp bdoh bl sseorg bangGa(ujub)dg pndptx sndr
-HR.THABRANI-

dlm SEHAT da TAKUT sAkit,
dlm JABATAN da TAKUT jatuh,
dlm P'SAHABATN da TAKUT p'khianatn,
dlm KH0RMATN da TAKUT p'hinaan,
dlm KEKUATAN da TAKUT lawan,
hanya P'INGKARN yg DPT atasi STIAP rasa TAKUT,

jgn prnh mncptkn ksusahn dlm hdp,krn sejatix ksusahn tu dcptkn u/ mlengkpi hdp,jlni khdpn qt tnp ada topeng kmunafikn dunia krn kjujurn hati adlh kkayaan jiwa

Bkn ALLAH tk tahu derita hidup qta & RETAKNYA hati qta. Tp sbnrx mmg itulh yg Dia mau,krn Dia tahu hati yg begitulah yg akn slalu lebih lunak & mudah buat Dekat & Akrab pada-NYA

Allah give us:
2 legs 2walk,
2hands 2 hold,
2ears 2 hear
& 2eyes 2see..
But why did Allah give us only 1heart?
Cz Allah want us 2 keep only Allah in our heart !

Kenikmatan hidup bukan karena kita kaya, perut kenyang, tidur lelap, atau istri cantik tapi karena ketenangan hati dan jiwa, semua didapat karena adanya ikhtiar dan qana'ah yang disertai istiqamah..

Ketenangan malam ini, kedamaian tidur ini, keindahan mimpi malam ini, semua terusik oleh rasa cinta kita kepada Allah yang mengalahkan semua itu, rasa cinta untuk menghadapinya dalam dalam Tahajjud...

Allahumma bariklana fii Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan, Yaa Allah berkahi kami dibulan rajab dan sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadhan (Amiin..)

Allah mencintai hamba-hamba-Nya yang berpayah-payah bangun di 1/3 malam terakhir, hanya untuk beribadah kepada-Nya, Sungguh Allah akan membalas amal tersebut dengan kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia.

Dingin malam marasuk sukma, membuai jiwa dalam lena, smilir angin tak mengusik kehangatan buaian mimpi, sungguh dibalik itu ada cahaya-Nya, yang lebih utama, Tahajud rahasia malam.

Yaa Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang Engkau Ridloi, Sesungguhnya ku ikhlas dengan takdir-Mu, Engkau tidak akan menyesatkan umat-Mu, Yaa Rabbku, kuberserah diri kepada-Mu, izinkan ku berjihad dijalan-Mu.

Aslm. Apa yang kita cari saudaraku hingga kita harus mencucurkan keringat dan air mata sedang banyak orang mentertawakan kita? Apa yang kita cari saudaraku hingga kita banyak melewatkan kesempatan untuk bergelimang jabatan dan ketenaran? Apa yang kita harapkan hingga kita terus membalas fitnah dan hinaan dengan bantuan yang tulus? Kita harap Ia mencintai kita hingga Ia pun melembutkan hati mereka dengan cinta......

Perjuangan itu dirintis oleh orang-orang yang berilmu, diperjuangkan oleh orang-orang yang ikhlas dan dimenangkan oleh orang-orang pemberani...bla...bla...undangan rapat dst.

Pagi dunia...satu hari berganti dan sampai dimana kita, dari jejak keseratus kematian. Jika Al-Faruq telah membakar kapalnya. Maka apa yang sudah kita lakukan untuk tetap konsisten. Ayo berjuang, karena kitalah da’i itu, bukan siapa-siapa.

Sungguh mengharu biru ya..ditengah semua kebaikan yang Allah berikan, ada banyak ibu2 yang antri minyak, yang makan singkong karena beras mahal, yang kembali pada kayu bakar...mari limpahkan do’a untuk kebaikan Indonesia. Semoga sabar dan syukur jadi pakaian penduduknya..semoga Allah memberkahi Indonesia dan seluruh negeri

Asw. Manusia sejati adalah manusia yang selalu menyadari kelemahan dan kerapuhan dirinya sehingga ia selalu berusaha terus menerus memperbaiki diri, sampai ia datang kehadapan penguasa kehidupan ini dengan penuh ketenangan.Bla...bla undangan rapat dst.

”Berbahagialah karena orang lain bahagia dan bersedihlah ketika tidak mampu membuat orang lain bahagia”...bla...bla...undangan rapat.

Hiasilah tidurmu dengan tetesan air wudhu, pejamkan matamu dengan alunan dzikrullah..selimutilah tidurmu dengan kalimat syahadat, alaskan tidurmu dengan sepotong do’a.

Selalu ada harapan dalam keyakinan, selalu ada keteguhan dalam kesabaran, selalu ada hikmah dalam kesyukuran...rangkullah dakwah sebagai cinta, dekaplah dengan pengorbanan, hangatkan dengan ukhuwah, sirami dengan air mata malammu, hiasi harinya dengan taqwa, sempurnakanlah wujudnya dengan akhlak mulia, jadikan dihatimu sebagai pelita...untuk saudari2ku yang tak pernah lelah berjuang. Teruslah berjuang dan berkarya...Innallaha ma’ana!!..Dan jikalau pengorbanan ini yang akan mengantarkan kita ke syurga, mengapa kita harus ragu? Love u, senantiasa jaga kondisi, ruh, jasad dan fikriyah.

”Ya Allah janganlah Engkau muliakan kami dengan kehinaan ataupun Engkau hinakan kami dengan kemuliaan”....bla..bla...undangan rapat dst.

Asw. Mengaku kekurangan diri adalah tangga kesempurnaan budi, keberanian yang luar biasa itu adalah berusaha terus mengisi kekurangan. Semoga apa (kelebihan dan kekurangan) yang didapat hari ini bisa kita petik hikmahnya, karena orang mu’min, kapan dan dimanapun ia menemukannya, maka ia lah yang paling berhak menerimanya.

Ketika kehidupan beri seribu alasan untuk menangis. Tunjukkan bahwa kamu punya sejuta alasan untuk tersenyum..ketika kamu merasa yang terlemah, ingatlah bahwa selalu da orang yang selalu tersenyum untuk menguatkanmu.

Asw. Telah disampaikan oleh Ibnu Qayyim bahwa pada hari2 akhir hayatnya Ibnu Taimiyah berkata : ”Demi Allah, sejak aku memasuki akil baligh hingga saat ini, aku tidak yakin bahwa aku bisa menjalankan ajaran Islam dengan baik. Karenanya aku selalu berusaha memperbaiki ke-Islaman-ku”......bagaiamana dengan kita?

Ketika waktu terus berjalan dan umur telah ditentukan , tak kita sadarai saat kita melangkah ke depan tanpa berbuat sesuatu yang berarti untuk orang lain itu sesungguhnya kebodohan. Mencari kepuasan untuk dunia tidak akan ada akhirnya, dan siapkah kita seumpama nyawa kita di ambil saat ini, detik ini? siapkah kita meninggalkan orang-orang yang kita cintai tanpa meninggalkan kesan dan pesan berarti untuk mereka?

Doa Nabi Saw...” Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan sandaran segala urusanku. Dan perbaikilah urusan duniaku yang merupakan tempat tinggalku, dan perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku..dan jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan bagi kebaikanku dan kematianku sebagai tempat istirahat dari segala kejelekanku” (HR Muslim)...Selamat menjalani hari yang penuh dengan kebaikan...awali hari ini dengan doa...

”Muslimah sejati itu selalu tampak santai dalam kesibukan..tersenyum dalam kesedihan...tenang di bawah tekanan....tabah dalam kesulitan dan optimis di depan tantangan...SEMANGAT!!!”

Muslimah idaman : Kau bagai mentari pagi bersinar terangi kehidupan,tutur kata lembut dan berarti memberi makna untuk semua insan. Ketenangan ada di wajahmu ikhlas iringi langkahmu. Sabar penuhi harimu. Bening warnai dirimu. Kaulah mujahidah penyejuk hati, penentram jiwa, penggugah iman,penerpa rasa yang menghujamkan cinta berharap hanya pada Allah, raihlah karena banyak insan merindumu....

Aslm. Lahan tarbiyah begitu luas di hadapan kita sampai-sampai kita tidak sadar bahwa lingkungan terdekatpun butuh dedikasi pengetahuan dari kita....(ujung2nya minta doa buat KKN n_n)

Asw. Dunia itu tidak baik, kecuali dengan dzikir padaNya..akhirat itu tidak baik kecuali dengan ampunanNya...dan syurga itu tidak baik kecuali dengan melihatNya,,,(Dzun Nun)

Bagaimana usaha kita dalam mempertahankan kalimatullah di muka bumi ini. dengan umur yang Allah berikan, kekuatan, kesehatan dan karunia lainnya yang tak terhitung bila ingin menjumlahnya...ketuk hati...tanya iman...kalaulah belum mampu berbuatm berjuang atau berkorban sebagaiman Rasulullah, sahabat dan para salafus sholeh..setidaknya kita dapat menjaga dan memelihara warisan mereka secara ISTIQOMAH...

Perang Ahzab sangat melelahka. Shalat pun hampir tak sempat. Kencing pun nyaris tak sempat..Tapi Allah tak ingin Muslimim bersantai-santai..saat Rasul sedikit istirahat, Allah utus Jibril as, ”sepertinya engkau seudah meletakkan senjata wahai Rasul? Sungguh para malaikat pun belum meletakkan senjata mereka...” (Ibnu Hasyim)

Pemikiran akan mungkin berhasil diwujudkan mana kala kuat arus keyakinan kepadaNya, ikhlas dalam berjuang di jalanNya, bersemangat dalam merealisasikannya, siap beramal dan berkorban demi menjelmakannya.._Al Banna

Teguh adalah nafas rijalul haq (pejuang kebenaran) sepanjang zaman. Mereka tak hanyut di air, tak hangus di api, tak melayang di angin, tak goyah oleh tumpukan harta, kemilau tahta dan rayuan wanita. Kiprah mereka hanya 1: tetap teguh dalam bergerak dan terus bergerak dalam keteguhan (Ust Rahmat Abdullah).

Kuyakini Allah tengah mempersiapkan sesuatu untuk kita hambaNya..pertempuran dalam dakwah shiyasi ini masih panjan..ya Rabb jadikanlah segala ketetapanMu menjadikan kami selalu semangat untuk berjihad dijalanMu..karena tawakal adalah senjata kami ketika ikhtiar sudah kami lakukan...Allahu Akbar!

Semua gagasan akan mungkin diwujudkan, selama kuat rasa keyakinan kepadaNya, ikhlas dalam memperjuangkanNya... semangat dalam mewujudkanNya,,siap bekerja dan berkorban untuk menegakkannya.

Ya Allah, berilah aku kekuatan menggenggam padu azzam, menjejak jalanMu. Sinarilah hidupku dengan cahya DienMu, tetapkanlah aku di landasan RahmatMu...Biarpun rintangan kan menanti, kan ku tempuh berbekal iman yang teguh...meskipun cobaam datang silih berganti Insya Allah kan ku tempuh bertaman iman yang kukuh..semoga hidupku beroleh ridhaMu, matiku khusnul khotimah dan diakhirat nanti bertemuMu di Jannatul Firdaus...Amiin ya Robbal ’alamin.

(hmm.masuk kategori tausiyah ga ya)
Asw. Kepada TUNAS BARU PENDIDIKAN 2008 – 2009 : Tingkatkan kapasitas diri (akademik, ruhiyah, tsaqofah pendidikan), jalin komunikasi+eratkan ukhuwah 3x, kokohkan diri, bersatu, bergerak dan berkarya. Tunas ini harus memancang jadi pohon yang kuat dan tinggi, KOKOH dari badai angin yang menerpa... SELAMAT BERJUANG (seluruh mantan pengurus Gema Pena 2006 – 2008)

Jikalau engkau lelah mengerjakan suatu kebajikan, maka ingatlah bahwa rasa lelah itu akan segera menghilang sedang kabjikan itu akan kekal dalam keabadian (Ali Bin Abi Thalib) untuk seorang ukhti yang kumendoa agar ia dan aku selalu bisa berikhtiar menjadi seorang fatimah yang tegar dan teguh dengan quwwah rabbaniyah...

Asw. Bismillah: ”Sesungguhnya kita adalah seumpama angin yang dikirimkan Allah untuk menggerakkan awan-awan kebenaran Al-Qur’an, lalu bersemilah kehidupan dalam hati dan fikiran setiap insan yang dikehendakiNya, demikianlah Dia meniupkan kehidupan hingga aroma harum mampu menjadi ruh bagi setiap ksatria-ksatria da’wahNya”...FASTAQIMU...YAA SYABAB...!! FII DAKWAH...FII JIHAD..!!

Ketika amanah semakin melelahkan jiwa raga resah, gelisah dan masalah semakin membuncah. Janganlah engkau meminta keringanan akan amanah2 itu...namun mohonlah dengan sangaaat...kepada Allah untuk menguatkan jiwa dan raga kita dalam sujud dan doa...

Sahabat Ali ra berkata : Semua kebaikan terangkum dalam 3 kata : pandangan, Diam, Bicara. Setiap pandangan yang tidak menghasilkan ibroh adalah kelalaian akal, setaip diam yang tidak mengandung pikiran adalah kelengahan..setiap berbicara yang tidak mencerminkan dzikir adalah sia2..berbahagialah orang yang pandangannya menambah ibroh..diamnya berfikir..dan bicaranya cerminan dzikir..menangisi kesalahnnya dan membebaskan orang lain dari perbuatan jahatnya..

”Jika dakwah adalah jalan yang panjang..jangan pernah berhenti sebelum menemukan penghujungnya..!! Jika dakwah bebannya berat,,jangan minta yang ringan,,tetapi mintalah punggung yang kokoh untuk menopangnya...!!! Jika dakwah pendukungnya seidikit,,maka jadilah yang seikit itu..!!”

Dalam tiap perjuangan tak selalu lahir sebuah kemenangan....tapi akan selalu ada sebuah pendewasaan, penguatan dan pembelajaran...semua tetap berarti di masa depan Insya Allah...

Muslim itu manusia yang kuat. Syukur dan sabar menjadi senjatanya..ditangan2nya lah Allah mengamanahkan peradaban Islam di dunia...kobarkan semangat mu wahai pejuang..!!!

Sahabatku..apa makna dakwah bagi anti? Bagaimana cara dakwah yang baik? Siapa musuh dakawah bagi anti? Siapakah sesungguhnya yang menjadi objek dakwah bagi anti? Apa yang sudah kita hasilkan dari kegiatan2 yang kita sebuh sebagai dakwah? Apa sikap kita sehari-hari sudah masuk kategori pendakwah? Sesungguhnya apa yang kita cari dari berdakwah? Benarkah? Renungkanlah...perbaiki niat..

Orang bilang darah lebih kental daripada air, tapi ukhuwah kita bagi air deras yang dapat menghancurkan segala rintangan untuk bergerak dari hulu ke hilir, untuk bergerak dari sebuah gerakan menuju peradaban...

Terkadang Allah SWT menginginkan kita untuk jatuh, sakit, kalah dan menangis agar kita mengerti arti sabar dan syukur sebenarnya...atau hanya untuk sadarkan kita bahwa kebahagiaan, kemenangan dan keberhasilan butuh sebuah kolam keringat dan air mata...

Teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu, teruslah berlari hingga kebosanan itu bosan mengejarmu..teruslah berjalan hingga keletihan itu letih bersamamu...

Aslm..sahabat, jika nyala api semangatmu meredup karena lelah...biarkan kelelahan itu yang kemudian lelah mengejarmu...tetaplah lindungi nyala apimu..karena setiap peluh yang mengucur dalam perjuangan ini tak kan pernah ter-sia2-kan

Jihad dan dakwah adalah sebuah refleksi penajaman tugas mulia yang membuat ucapan kita menjadi yang terbaik, membuat nafas kita paling berharga. Perniagaan yang menuntungkan yang ditawarkan Ar-Rahman..jika kita dipertemukan oleh dakwah, tak layak jika kita berpisah darinya...

Alangkah menyertai orang-orang yang bersemangat adalah anugerah..membersamai para pahlawan adalah karunia..mengiringi langkah-langkah penuh tenaga para pejuang memang penuh rerintang memblukar!...namun dari sanalah sesungguhnya ku yakin cita-cita itu tiba!

Jalan dakwah itu berat...bahkan sangat berat..hingga sedikit pengikutnya...bagi seorang da’i sejati, menapaki jalan dakwah yang panjang adalah pembuktian janji Allah dan RasulNya. Ia takkan mundur ketika breada di medan amal pertempuran..ia akan terus bertahan walau harus terluka...ia akan menunaikan semua amanah dakwah.. minnallah-ma’allah-ilallah..

Biarlah Allah saja yang menyemangati kita, sehingga tanpa sadar setiap peristiwa menjadi teguran atas kemalasan kita. Cukuplah Allah saja yang memelihara ketekunan kita..karena perhatian manis terkadang menghanyutkan keikhlasan..semoga Allah menjadikan kita pribadi yang bermakna ”saat berbaur mampu menyemangati yang lain,,,saat sendiri mampu menguatkan dirinya sendiri”

Jika perjalanan begitu panjang, sedang pertolongan Allah belum juga datang, maka ujian dan fitnah akan lebih keras dan sulit...cobaan akan lebih ganas dan berat. Tidak ada yang tergar kecuali mereka yang dilindungi Allah...merekalah orang-orang yang bisa menancapkan iman dalam jiwa. Yang bisa menjaga sebuah amanah besar : amanah langit untuk dijalankan di bumi. Amanah Allah di setiap hati manusia (Sayyid Quthb)

Istiqomah itu adalah saat hati berkata :”Sudah! Aku lelah!”, tapi tetap bertahan dengan semua sisa tenaga...tak berhenti bergerak baik dalam ringan maupun berat.

Mengapa dalam dakwah ada kesulitan? Agar tujuan punya nilai dan makna. Mengapa ada kesulitan? Agar kemudahan menantang untuk dicari, dikejar dan dinikmati..bismillah berharaplah padaNya..ketika Allah berkehendak tak seorangpun mampu menghalangi langkah kita..tetap terjaga dalam barisan dakwah..


"PENJARA" SUCI, BENTENG PEMATANGAN KEIMANAN

Hadirlah dengan senyum keikhlasan, lukislah kata-kata manis penggugah jiwa, yang mampu menyentuh hati yang haus akan nasehat, tak perlu mengukur panjangnya sebuah lintasan, sedikit namun penuh arti.
[Harapan]

Betapa Indahnnya sang fajar, membangunkan setiap hamba pemuja Tuhan, kian berlalu namun air yang membahasi kulit begitu terasa, mencerahkan segala alam rasa, menenangkan jiwa-jiwa yang lara, sungguh ini anugrah bagi hamba-hamba pecinta.
[Suara Diwaktu Shubuh]

Menebar cinta, penuh dengan pesona, menggugah jiwa dan merasuk kedalam sanubariku, meluluhkan setiap rasa didalam dada, hanya pada-Nya aku memasrahkan jiwaku.
[Pesona]

Sebelum fajar aku takjub, suasana yang begitu lazim sepi dan hening menyambut datangnya fajar shubuh, sebelum kumandang ayat-ayat Qur'an lantang terdengar dari Bait-Bait Allah, pada rentang waktu yang cukup untuk membaca, bukan cerpen bukan pula novel pembangun jiwa karya Habiburrahma Elshirazy yang aku kagumi, namun sebuah kisah perjuangan yang menggugah hati, jiwa dan raga, sebuah kisah yang membuat kita berkeinginan untuk berada pada medan jihad, Keinginan yang menggebu-gebu berkumpul bersama para jamaah-jamaah Islam yang gagah berani, Berjuang demi kembalinya agama ini kepada Allah, Sebuah kisah nyata "Biografi Dan Karomah Syuhada Jihad Bosnia", Berteriaklah Allahu Akbar.. Allahu Akbar ... Allahu Akbar.., Karena karomah kekaguman dari para syuhada akan kau rasakan jika membacanya.
[Kisah Sebelum Shubuh]

Kumpulan SMS kiriman dari Ustad Abdul Halim, Ustad Rofiudin dan Ustad Sambo (Tim MSKN)

Sabtu, 2008 Agustus 30
Pelatihan Sholat Kusyuk Eropa Angk 1
Saudaraku,
Hari ini dimulai pelatihan Manajemen Sholat Menuju Khusyuk dan Nikmat angkatan 1 Eropa, di masjid AL Hikmah Den Haag (belum tentu ada disetiap kota), yang tidak dapat didengar adzan dikumandangkan dan hanya buka Jumat, Sabtu, Ahad untuk mengaji harus mengorbankan harta, waktu yang sangat banyak. Doakan mereka agar tetap istiqomah.
Wassalam.
Diposkan oleh irsalm di 00:26 0 komentar

Doa Malaikat Jibril
Saudaraku,
Malaikat Jibril berdoa " Ya Allah tolong abaikan puasa ummat Muhammad apabila sebelum masuk bulan Ramadhan tidak mohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya, kepada suami/istrinya kepda orang sekitarnya. Rasul mengamini 3x. Maafkan segala kesalahan kami, semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusysuk. Amin.
Wassalam.

Eropa dan Indonesia
Saudaraku,
Bagi Muslim hidup di Indonesia yang terbiasa dengan kesulitan dan segala kesusahannya masih lebih baik dari pada hidup dinegeri maju dengan segala kesenangannya. Tidak dengar azan masjid, tidak dapat ke masjid2, tidak ada pilihan belajar apalagi variasi materinya. Hanya dapat menunggu dai2 luar khususnya dari Indonesia.
Wassalam.

Situasi di Belanda
Saudaraku,
Di Belanda ini jaminan sert aturan telah mapan, jadi mengajak ibadah amat berat. Walaupun upah minimum/bulan diatas 1500 gulden = Rp 25 juta, tapi peruntukannya sudah baku, pos untuk infak/sadaqoh/dakwah agama tidak ada. Karena itu dakwah di Eropa ini butuh tenaga juga biaya ekstra. Allahu Akbar.
Wassalam.

Mendarat di Amsterdam
Saudaraku,
Alhamdulillah kami baru saja mendarat di Amsterdam, disini jam 7.50 pagi, semoga menjadi awal dakwah yang mulia dan penuh berkah. Amin.

Pelatihan Sholat Kusyuk di Eropa
Saudaraku,
Insya Allah siang ini saya bersama Ust Sambo akan berangkat ke Belanda dan beberapa kota di Eropa untuk pelatihan Manajemen Sholat Khusyuk dan Nikmat. Mohon doanya agar perjalanan dakwah ini dapat berjalan lancar, berkah dan mendapat rahmat Allah. Mohon maaf lahir dan bathin, selamat mempersiapkan ibadah puasa.
Wassalam

Setan Adalah Musuh Utama
Saudaraku,
Sungguh setan adalah musuh utama bagi manusia, yang telah mengeluarkan adam dan Hawa dari surga dan dia juga akan menghalangi anak keturunannya dari jalan menuju surga.
Wassalam.

Berhati2 Terhadap Bisikan Syetan & Hawa Nafsu
Saudaraku,
Berhati2lah terhadap syetan dan dorongan hawa nafsu yang akan membuatmu lalai dari tugasmu sebagai hamba Allah, sehingga terjerumuslah kamu menjadi hamba hawa nafsu.
Wassalam.

Jika Tidak Bermanfaat
Saudaraku,
Jika kamu tak dapat memberikan manfaat pada orang lain maka setidaknya janganlah menyakiti, jika kamu tidak dapat membuat perbaikan maka setidaknya janganlah membuat kerusakan.
Wassalam

Tugas Kita Sebagai Khalifah
Saudaraku,
Sebagai khalifah, kita adalah wakil Allah di bumi ini, karenanya kita harus mengelola bumi ini dengan sebaik2nya dan memberikan manfaat sebanyak2nya kepada umat manusia.
Wassalam.

Ridho dan Lapang Dada
Saudaraku,
Orang yang ridho itu akan menerima dengan lapang dada, tidak bersedih dan kecewa apapun takdir Allah kepadanya walau hal itu tidak mengenakkan baginya. Karena dia yakin bahwa setiap takdirNyawalaupun tidak mengenakkan pasti banyak hikmah dan kebaikan dibaliknya. Karena Allah Maha Baik dan Maha Penyayang, tak pernah zalim kepada hamba2Nya.
Wassalam.

Jika Ikhlas Jadi Semangat
Saudaraku,
Orang yang ikhlas itu akan semangat dalam menjalankan hukum2 Allah karena dia yakin bahwa setiap perintah baik baginya dan setiap larangan pasti membawa keburukan.
Wassalam.

Jika Ikhlas Semua Terasa Ringan
Saudaraku,
Jika kita Ikhlas dalam mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Nya, maka akan terasa ringan dan mudah bagi kita menjalaninya seberat apapun peraturan2 tersebut.
Wassalam.

Selalu Ikhlas dan Ridho
Saudaraku,
Sebagai hamba Allah kita harus ikhlas menjalankan setiap peraturan dan hukum2Nya serta ridho dalam menjalani setiap keadaan dan kejadian yang Allah takdirkan pada kita.
Wassalam.Islam, Ikhlas dan Istiqomah
Saudaraku,
Kemarahan, dendam, benci, putus asa, masa bodoh, tidak terima terhadap ketentuan Allah adalah akibat dari kekurangan ilmu dan pengetahuan ttg kehidupan itu sendiri. Allah telah menyempurnakan ajaran Islam, mengajarkan cara hidup didunia ini. Oleh karena itu datangilah Islam dengan ikhlas dan istiqomah agar hidup menjadi tenang.
Wassalam.

Belajar dan Terus Belajar
Saudaraku,
Dari hari Sabtu ini dan Rabu ini saya ikut pelatihan ke-Islaman berbahasa Arab, semoga mendapat ilmu yang manfaat. Makin faham makin terasadan sadar bahwa ilmu kita hanya setetes air disamudera ilmu ke-Islaman. Sementara kita sangat membutuhkan ilmu itu. Tidak ada pilihan kecuali belajar dan terus belajar.
Wassalam

Awas Libur Panjang
Saudaraku,
Libur panjang ini hanya libur sekolah, bukan libur hidup apalagi beragama, jangan habiskan energi unutk memnuhi semuaacara liburan sehingga sedikit demi sedikit tidak terasa semangat belajar hilang, semangat ngaji hilang, semangat tobat hilang, yang tersisa hanya keinginan2 dunia saja.
Wassalam.

Mempertahankan Al Quran
Saudaraku,
Karena sebab membacakan ayat2Nya, menjelaskan kalimat dan maknanya, menyebarkan serta mempertahankan Alquran dengan harta, tahta, bahkan jiwa Rasulullah dan sahabat, akhirnya menguasai DUNIA. Sebaliknya karena dunia kaum muslimin sekarang lupa dengan Al Quran dan Hadist (sunnah Rasulullah) pantas lemah dan tertindas.
Wassalam.

Pentingnya Keluarga dan Silaturahmi
Saudaraku,
Menunggu pertolongan dan pengabulan doa dari Allah itu memang terasa cukup berat, disinilah pentingnya keluarga serta silaturrahi. Kekompakan keluarga, semangat dan keyakinan untuk saling membantu, hubungan baik dengan saudara, tetangga, guru, murid, dll dapat mengurangi rasa berat tersebut. Ya.. Allah kabulkanlah doa hambaMu ini.
Wassalam.

Ilmu itu Ada 2 Macam
Saudaraku,
Ilmu itu ada 2 macam:
1. Ilmu yang meresap kedalam hati dan mampu mewarnai sikap dan tingkah laku itulah ilmu yang bermanfaat.
2. Ilmu yang hanya sampai pada pikiran dan mulutnya saja, tidak mewarnai apa2 kecuali pandai bicara serta banyak tahu, sedangkan hidupnya bertentangan dengan ilmunya. Itulah ilmu yang tidak bermanfaat.
Wassalam.

Allahu Ar Rahman Ar Rahiim
Saudaraku,
Keyakinan bahwa Allah akan membantu kesulitan dan mendengar permohonan kita harus selalu 100%, rasa gelisah, hati kurang tenang, jangan menjadi awal keraguan kepada Allah. Terus berusaha dan sabar menunggu adalah obatnya. Apapun yang Allah tetapkan untuk kita harus diyakini sebagai yang terbaik. Allahu Ar Rahman Ar Rahiim.
Wassalam.

3 Saat Extra Waspada
Saudaraku,
Ada 3 saat yang harus extra waspada, disitulah syetan beraksi:
1. Saat marah yang memperturutkan emosi, karena itu tahan dan bacalah ta'awwudz (a'uzubillah s.d selesai).
2. Sedang bingung dalam masalah2, karena itu kembalilah pada Agama ketika bingung.
3. Saat berdua2an laki2 dengan perempuan yang bukan muhrim/mahram, maka hindarilah.
Wassalam.

Tetap Optimis dan Semangat
Saudaraku,
Hidup didunia ini amat singkat, bersyukurlah pada Allah. Bandingkan antara NIKMAT yang banyak dan tak dapat dihitung yang telah Allah berikan dengan MUSIBAH/KEGAGALAN yang sedikit dan dapat dihitung. Semangat, tetap optimis dalam melakukan usaha dan berharap pada-Nya, karena Dialah Allah yang Maha Baik dan Maha Mendengar Doa.
Wassalam

4 Ciri Orang Yg Segera Mendapat Surga
Saudaraku,
Allah menjelaskan ciri orang yang bersegera mendapat surga adalah:
1. Selalu berinfak baik dalam keadaan lapang atau sempit.
2. Selalu mampu menahan amarah
3. Ringan memberi maaf atas kesalahan2 orang lain
4. Apabila berbuat dosa segera bertaubat kepada Allah dengan sungguh dan yakin pada rahmat dan ampunanNya ( QS:3:133-136).
Wassalam

Kebahagian Hidup Hakiki
Saudaraku,
Kebahagiaan dan kesusahan hidup yang hakiki itu terpusat pada hati dan prasangkamu, bukan sempit/lapang riskimu, fasilitas2 duniamu/apaupn yang dianggap menyenangkan keinginanmu. Orang yang sudah benar2 beriman dan bertakwa tidak akan ada kekhawatiran dan kesedihan hati bahkan berbahagia walau keadaannya sempit.
Wassalam.

Banyak Berdoa Dikala Lapang dan Sehat
Saudaraku,
Perbanyaklah ibadah, mengingat dan berdoa kepada Allah dengan sungguh2 disaat kamu dalam keadaan lapang, mampu, sehat dan hidup senang, niscaya Allah akan selalu mengingatmu dan mengabulkan doa2mu disaat kamu dalam keadaan sempit, tak mampu, sakit dan hidup susah, karena kecendrungan manusia lupa dan lalai saat mereka senang.
Wassalam.

Kesehatan
Saudaraku,
Berdoalah dengan sungguh2 agar Allah memberikanmu kesehatan disaat kamu dalam keadaan sehat, supaya kamu selalu menghargai kesehatanmu dan berusaha menjaga agar tubuhmu tetap sehat, karena kebanyakan manusia baru berdoa minta sehat justru disaat dia telah sakit, padahal saat sehat dia lalai menjaga kesehatannya.
Wassalam.

Kembali Pada Tujuan Penciptaan Manusia
Saudaraku,
Jika dalam hidup hanya sibuk dengan urusan dunia, maka akan selalu buru2, stress, kurang waktu, tidur tidak nyenyak, yang dimiliki tidak dapat dinikmati, mengejar angan2, masalah tidak selesai2, hati mudah sakit, badanpun jadi sakit2an. Oleh karena itu, kembalilah pada tujuan Allah menciptakan manusia yaitu selalu ibadah dan ridha padaNya.
Wassalam.

Jalan Ke Surga
Saudaraku,
Kita akan dapat masuk surga dengan rahmat dan ampunan Allah. Rahmat dan ampunan Allah dapat digapai dengan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh dapat diperoleh dengan taat pada Allah dan Rasul. Taat pada Allah dan Rasul dapat diperoleh dengan istiqomah belajar Al Quran dan Sunnah Rasulullah serta diamalkan tiap hari.
Wassalam.

Belajar Islam dari Orang Yg Lurus
Saudaraku,
Semakin hari bertambah terus orang2 yang memiliki ilmu Islam tetapi melakukan penyesatan terhadap kaum muslimin. Hal ini tidak dapat dilawan kecuali dengan sabar dan sungguh2 belajar agama Islam dari orang yang sudah dikenal lurus. Mulailah sekarang juga jangan menunda2 agar tidak menuai penyesalan.
Wassalam

Sembahlah Allah dan Jangan Syirik
Saudaraku,
Rasulullah bersabda: Sembahlah Allah dan jangan berlaku syirik sedikitpun, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, puasalah dibulan Ramadhan, hajilah ke baitullah. Sempurnakanlah dengan amalan sunnah: puasa sodakah, sholat malam. Kemudian peliharalah lisanmu sebab semua kata2 akan diminta pertanggung jawaban sehingga dapat memasukkanmu ke Jahannam.
Wassalam.

Cara Pandang Menurut Qur'an dan Hadist
Saudaraku,
Lihatlah orang yang lebih rendah/susah darimu dalam urusan dunia (harta, tahta dll), agar tidak mudah mengeluh dan putus asa serta kuat dalam bersyukur. Lihatlah orang yang lebih tinggi darimu dalam urusan agama, agar tidak sombong dan merasa cukup serta menambah semangat mempelajari agama (AlQuran dan Hadist).
Wassalam

4 Pelajaran Kejadian Monas
Saudaraku,
Sedikitnya ada 4 pelajaran pada kejadian Monas lalu.
1. Sebagai Muslim tidak boleh langsung percaya pada berita yang disampaikan orang fasik (termasuk media) QS 49:6
2. Sebagai penjelasan bagi kita mana tokoh yang membela Islam mana yang tidak, lihat pada perang Uhud (QS 3:179)
3. Korban luka adalah tokoh2 pembela Ahmadiyah padahal itu kerusuhan masssa., berarti hanya Allah yang menuntun tangan2 itu unutk memberi peringatan (QS 8:17)
4. Islam itu DAMAI bagi yang tidak mengganggu walau kafir, tapi Islam yang Tegas bahkan mewajibkan angkat senjata dan kekuatan kepada siapapun yang menantang dan menodainya (makanya ada kewajiban jihad). AKKBB termasuk yang menantang.
Wassalam.

Membangun Kesadaran
Saudaraku,
Membangun kesadaran itu artinya kita harus terus menerus mengingat dalam setiap kesempatan Siapa Diri Kita sebenarnya. Apa Tugas Utama didunia ini dan Kemana kita setelah mati. Hal ini akan mendorong kita untuk selalu mawas diri dan mengontrol setiap aktivitas yang kita lakukan serta selalu mempersiapkan bekal untuk mati.
Wassalam.

Istigfar Yang Benar
Saudaraku,
Ucapkanlah ASTAGFIRULLAH dengan perlahan2 dan gaungkan dihati dengan penuh kesungguhan Ya Allah aku mohon ampun kepadaMu atas dosa2ku. Begitulah seharusnya istigfar yang benar.
Wassalam.

Puasa tgl 9-10 Muharram
Saudaraku,
Sunnah Rasulullah memuliakan bulan Muharram ini adalah berpuasa pada tanggal 9 dan 10, yaitu hari Selasa dan Rabu, 6-7 Januari 2009. Silahkan sahur malam ini ajak keluarga.
Wassalam

Tetap Semangat dan Yakin Kepada Allah
Saudaraku,
Tiada masalah yang sulit dan tiada , jika kita tetap semangat dan yakin pada Allah, pasti Allah selalu memberikan kemudahan dan jalan keluar dari semua masalah hidup kita.
Wassalam.

Perbanyaklah Baca Astagfirullahal Azhiim
Saudaraku,
Perbanyaklah mengucapkan Asatgfirullahal Azhiim diwaktu luangmu dengan penghayatan maknanya bahwa kamu sedang memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahanmu, maka Allah akan mengampunimu. Memberimu jalan keluar dari masalah2mu, menghilangkan kesedihanmu, dan memberimu rizki dari jalan yang tidak disangka2.
Wassalam.

Tiada Manusia Tanpa Kesalahan
Saudaraku,
Tak ada manusia yang sempurna didunia ini. Jangan berharap orang lain sempurna yang tak pernah berbuat salah kepadamu, karena dirimupun tidak sempurna yang juga sering berbuat kesalahan. Maafkan dan lupakanlah kesalahan dan keburukan orang lain, sebagaimana kamu ingin agar kesalahan dan keburukanmu dimaafkan dan dilupakan orang lain.

Bukalah pintu maaf
Saudaraku,
Kebencianmu kepada orang lain tak akan membawa bahaya dan keburukan kepada mereka yang kamu benci, malah hal itu justru menjadi api dalam hatimu yang akan membakar dirimu sendiri.
Maafkanlah dan tetaplah berbuat baik kepada mereka yang pernah menyakitimu, karena kemaafan dan kebaikan itu akan menjadi air yang sejuk didadamu.
Wassalam.

Liburan Tahun Baru Bersama Manajemen Doa
Saudaraku,
Anda ingin liburan malam tahun baru dengan acara yang lebih bermakna. Merayakan nikmatnya berdoa dan Sholat yang khusyuk?
Ikutilah Pelatihan Manajemen Doa, Sholat Malam Berjamaah dan Muhasabah Akhir Tahun bersama Ust Sambo, di Masjid Kebon Raya Bogor, jam 17.00 sore 31 Desember 2007 s/d jam 08.00 pagi 1 Januari 2008. Infaq Rp. 200 ribu. Ajak Keluarga dan kawan2.
Wassalam.

Orang Paling Menderita
Saudaraku,
Jika kamu sering menghitung apa yang tidak kamu miliki dan selalu mengeluh atas keburukan2 yang menimpamu dan tak mau bersyukur atas banyaknya kebaikan yang telah Allah berikan kepadamu, pasti hatimu akan selalu gelisah, hidupmu takkan pernah bahagia dan kamu merasa orang paling mnederita didunia ini.
Wassalam.

Toleransi Beragama
Saudaraku,
Toleransi beragama adalah menengok dikala sakit, membantu ketika hidupnya kesusahan, menyapa ketika ketemu, dan semua hal sosial yang tidak ada kaitan kegamaan. Sedangkan ucapan salam / selamat adalah urusan agama, apalagi Natal adalah peristiwa pelantikan yesus menjadi tuhan. Kalau mengucapkan selamat berarti mengakui tuhan selain Allah.
Wassalam.

Bersyukur Atas Apa Yang Ada
Saudaraku,
Kenapa kita sering menghitung dan mengingat apa yang kita tidak punya dan jarang menghitung dan mengingat apa yang kita miliki. Mudah bersedih jika kehilangan sesuatu dan tak pernah senang dengan kebaikan yang dapat kita raih. Kita selalu mengeluh atas musibah yang menimpa dan jarang bersyukur atas banyaknya nikmat yang masih ada.
Wassalam.

Kenapa Masih Berharap Kepada Manusia?
Saudaraku,
Kenapa masih saja berharap dan bergantung kepada manusia?. Tidakkah cukup bagimu Allah saja sebagai penolongmu saat kesulitan, sebagai pelindungmu saat dalam ketakutan, sebagai penghibur saat dalam kesedihan, sebagai penjamin rezeki saat dalam kekurangan dan sebagai pemberi cahaya dalam kegelapan. Itulah sumber ketenangan hati.
Wassalam.

Tanda Cinta Kepada Allah
Saudaraku,
Betapa banyak orang yang mengatakan cinta kepada Allah, namun sangat sedikit yang berani berkorban yang terbaik untukNya dan agamaNya. Untuk mendapatkan kesenangan dunia, kita berani berkorban apa saja milik kita yang terbaik. Namun untuk meraih kebahagian akhirat, surga dan rido Allah kita hanya berkorban seadanya.
Wassalam.

Pelatihan Manajemen Doa
Saudaraku,
Hadirilah pelatihan Manajemen Doa di Islamic Center Bogor (PPIB), Sabtu 22 Desember 2007, jam 08.00 Wib sampai selesai. Infaq Rp. 200 ribu. Info 081311111136 (Manjemen Sholat).
Wassalam.

Momen Iedul Qurban
Saudaraku,
Adalah suatu kebahagian yang sangat tinggi bagi seorang hamba apabila kita dapat beribadah dan mengabdi kepada Allah dengan penuh ikhlas. Serta dapat memberikan kebahagian kepada orangtua dan keluarga kita, kerabat, tetangga, kawan2 dan manusia lain, hanya untuk mencari ridoNya. Mari jadikan momen Iedul Qurban untuk meraih semua itu.
Wassalam.

Esensi Ibadah Qurban - 2
Saudaraku,
Menyembelih sifat2 hewan yang ada dalam diri sangatlah berat. Tidak semua orang yang berkurban mampu melakukannya kecuali mereka yang sadar bahwa semua yang mereka miliki, harta, jabatan keluarga, popularitas, dll, hanyalah titipan Allah yang tak layak untuk disombongkan dan bisa diambilNya kapan saja Dia kehendaki.
Wassalam.

Esensi Ibadah Qurban
Saudaraku,
Ibadah qurban bukan sekadar menyembelih dan membagikan daging qurban, tapi bagaimana dengan berkurban kamu dapat menyembelih sifat2 hewan yang ada dalam dirimu seperti egois, tak punya malu, tamak kepada dunia, sehingga kamu menjadi hamba yang selalu menolong orang yang butuh bantuan, malu kalau berbuat dosa dan selalu cinta akhirat.
Wassalam.

Bersyukur Kepada Allah
Saudaraku,
Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak yang tak bisa kamu menghitungnya dan tak sanggup kamu membayarnya. Karena itu bersyukurlah atas semua nikmat itu dengan mendirikan sholat dengan penuh khusyuk dan kerjakanlah ibadah2 lain dengan sebaik2nya. Jika kamu mampu, ada rizki dan tidak punya hutang, maka berkurbanlah minimal 1 domba.
Wassalam.

Jangan Pernah Putus Asa
Saudaraku,
Jangan pernah berputus asa dalam berharap dan bergantung kepada Allah, teruslah memohon kepadaNya, pasti Allah tidak akan mengecewakan hambaNya. Kelak pada saat yang tepat pasti Dia akan memberikan apa yang kamu minta. Jika ada keraguan dihati maka lawanlah sekuat jiwamu, karena itu adalah godaan setan yang ingin menyesatkanmu.
Wassalam.

Kriteria Orang Mukmin
Saudaraku,
Menurut Al Quran orang mukmin itu lemah lembut, memaafkan, kasing sayang, banyak maklum, pengertian terhadap sesama mukmin, tegas, keras dan tidak kompromi terhadap orang kafir. Apabila sikapnya sesama mukmin seperti kepada orang kafir, maka bisa jadi di akherat pahalanya habis untuk menebusnya. Astagfirullah.
Wassalam.

Adab Minta Tolong
Saudara,
Kalaupun kamu terpaksa meminta tolong kepada manusia, maka janganlah meminta dengan memaksa. Jika diberi maka bersyukurlah keapda Allah dan berterima kasih kepada orang yang memberi. Tapi jika tak diberi maka tak perlu marah ataupun kecewa. Karena hanya kepada Allah saja kamu boleh bergantung dan berharap.
Wassalam.

Doa Yang Makbul
Saudaraku,
Inginkah engkau agar Allah selalu mengabulkan doa dan harapan2mu?. Maka berdoalah dengan penuh keyakinan kepada Allah dan hanya kepadaNya kamu berharap dan bergantung. Bersihkanlah hatimu dari berharap dan bergantung kepada selainNya (manusia, arwah, dukun, jin, benda2 keramat, dan makhluq lainnya), pasti doa2mu akan dikabulkanNya.
Wassalam.

Jangan Bersedih
Saudaraku,
Jangalanlah bersedih atau merasa rendah diri walau tak punya banyak harta, jabatan, gelar dan popularitas yang dapat dibanggakan. Selama kamu masih punya iman yang bersih dari syirik, masih bisa beribadah dengan baik dan masih punya keluarga yang mencintaimu, maka kamu telah memiliki kunci kebahagiaan dunia dan akhirat.
Wassalam.

Selalu Mendapat Kebaikan
Saudaraku,
Inginkah engkau selalu mendapat kebaikan2 dalam hidupmu? Maka tanamlah kebaikan2 kepada orang lain karena Allah, kamu pasti akan memanen buah dari benih yang kamu tanam. Jika ingin dicintai, dihormati dan selalu ditolong oleh Allah dan manusia lain, maka tebarkanlah olehmu benih cinta, hormat dan pertolongan kepada orang lain.
Wassalam.

Zat Allah
Saudaraku,
Zat Allah tak pernah bisa kita bayangkan, karena Dia tidak sama dengan apapun yang bisa dibayangkan oleh manusia. Tapi kita bisa merasakan kehadiranNya dalan hati. Dengan menyebut dan mengingat (Nama) Allah dengan penuh ikhlas dan sungguh2 dalam zikir dan sholat maka Allah akan membukakan hati kita untuk dapat merasakan kehadiranNya.
Wassalam.

Berprasangka Baik Kepada Allah
Saudaraku,
Jadilah orang yang selau berprasangka baik kepada Allah, dan berusahalah selalu unutk melihat dan mencari sisi baik dari setiap kejadian yang menimpa dirimu, seburuk atau sepahit apupun kejadaian itu. Yakinlah pasti Allah akan selalu meliputi hatimu dengan ketenangan dan kedamaian serta akan meliputi hidupmu dengan kebaikan2.
Wassalam.

Janganlah Berprasangka Buruk
Saudaraku,
Janganlah menjadi orang yang berprasangka buruk kepada Allah, yaitu orang yang selalu melihat sisi buruk dari setiap kejadian yang menimpa dirinya. Orang seperti ini akan selalu dihantui oleh ketakutan2 dan diliputi oleh keburukan2, karena sebaik apapun pemberian Allah kepadanya tetap saja dia merasa hal itu buruk baginya.
Wassalam.

Predikat Haji Mabrur
Saudaraku,
Predikat haji mabrur diberikan kepada orang yang selalu menggunakan harta, waktu, jiwa dan segala miliknya untuk ibadah kepada Allah sampai ajalnya, baik sudah berhaji atau belum.
Wassalam.

Bersyukurlah
Saudaraku,
Janganlah menjadi orang tidak bersyukur kepada Allah, yaitu orang yang jika mendapat nikmat atau sukses dalam pekerjaan maka dia merasa semua itu karena usahanya sendiri bukan datang dari Allah. Tapi jika dia terkena musibah atau gagal dalam usaha, maka dia merasa semua itu datang dari Allah bukan karena kesalahannya.
Wassalam.

Jiwa Yang Kuat & Penuh Semangat
Saudaraku,
Kekuatan dan kelemahanmu bukan terletak pada fisik tapi terletak pada jiwa. Walau tubuh lemah dan sakit, tapi jiwa kuat dan penuh semangat, maka fisikpun ikut kuat dan sehat. Sebaliknya walau tubuh kuat & sehat, tapi jiwa lemah dan sakit, maka fisikpun juga ikut lemah dan sakit. Jiwa yang kuat adalah jiwa orang beriman.
Wassalam.

Sisihkan Harta
Saudaraku,
Sisihkanlah hartamu untuk berzakat, dan bersedekah unutk kepentingan agama dan membantu orang2 yang memerlukan bantuan. Yakinlah bahwa zakat dan sedekah itu takkan mengurangi hartamu, bahkan Allah akan menambah jumlahnya, juga berkahnya. Artinya dengan harta itu kamu semakin dekat dengan Allah dan semakin dicintai oleh manusia.
Wassalam.

kumpulan sms tausyah dari akh Rahmat Alam
ITQAN (profesional), itulah karakter seorang MUSLIM yang mengaku dirinya pasukan ALLAH.
Keep Istiqomah, Tawazun, Qanaah, Amanah, n Be your self
GANBATTE BIN HAMASAH


"Ya Allah berkahilah saudaraku ini, limpahkan rizqiMu, bahagiakan dia, kuatkan imannya, nikmatkanlah ibadahnya. perkayalah dirinya dengan ilmu, hiasi hatinya dengan sabar dan kasih sayang. mudahkanlah segala urusannya. sinarkan wajahnya dengan taqwa" Amin...
Be proud being muslim soldiers....
Keep HAMASAH!!!

"Barang siapa yang selalu beristighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari segala kesusahannya, memberinya kesenangan dari segala kesedihan, dan memberinya rizqi dari jalan yang tak terduga" (H.R. Abu Dawud)

Orang-orang yang beriman, hati mereka tentramdengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram dan tenang. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik

Ibnu Taimiyah:
"keberanian yang terpuji adalah yang didasari ilmu dan perhitungan, bukan tahawwur (serampangan). orang yang emosional bukanlah pemberani dan bukan sorang kuat"
Sayyid Quthb:
"bahkan mungkin jadi suatu kaidah bahwa agresif, emosional, tahawwur, dan semangat berlebih, biasanya bersumber dari kurangnya perhitungan, bukan bersumber dari keberanian dan sifat tahan uji"

"kedermawanan adalah indikasi keberhasilan seseorang memaknai hakikat 'memiliki' dalam hidupnya. orang-orang dermawanmemandang semua yang mereka miliki sebagai 'amanah' yang harus difungsikan secara maksimal dalam hidup"

biarlah orang-orang yang hidup untuk dirinya sendiri hidup tenang dan santai. Namun bagaimana kita, pemanggul amanah dakwah ini, akankah kita tidur-tiduran saja? Akankah kita santai-santai saja? Akankah kita terlena di tempat tidur dan tenang-tenang saja? Beban berat ada di hadapa kita. Bangunlah untuk menghadapi urusan besar yang telah menanti. Siap untuk lebih banyak berjaga di malam hari dan perjuangan yang berat lagi panjang...


Pasang Iklan 150x150 px

Artikel Terbaru

Komentar Terbaru